Finnchambers斑试器的使用方法

Finnchambers斑试器的使用方法

Finnchambers斑试器的使用方法 1.什么是Finnchambers®斑试器? Finn Chambers ®斑试器是具有良好粘黏性的带有小室的斑贴测试工具。斑贴小室为铝制,直径 8mm 面积

阅读全文

Finn Chambers斑试器

Finn Chambers斑试器

Smart Practice 8mm Finn Chambers® on Scanpor® Tape斑试器 Finn Chambers 8mm斑试器 货号: AL7001 Finn Chambers斑

阅读全文